آجیل شب یلدا خشکبار متواضع
مشتریان گرامی و سروران عزیز کمی سخن بگوئیم از یلدا:
ما ایرانیان پس از گذر هزاران سال هنوز بسیاری از روزهایفرخنده خود که یادگار
از دوران باستان مان می باشد را حفظ کرده ایم ، پس واضح است در راه حفظ آن ها چه مصایبی را پدرانمان به جان و دل خریده اند. پس از استیلای خونین انیرانی (انیرانی یعنی غیر ایرانی) چون اعراب و سپس قیل و قال های موغول و ترک در ایران زمین ، شاید کمتر کسسسی کمر راست کردن فرهنگی ایرانیان را باور می کرد. اما ایرانیان در قرن های سیاه و وحشت زده ی پس از استیلای اعراب ، گویا از مواضع فرهنگی خود پا عقب نگذاشته اند ، برای ایرانیان گذشتن از شاهنشاهی ساسانی قابل قبول تر بود تا گذشتن از هویت ملی شان. یکی از نمادهای هویت ملی ایرانیان برپا کردن جشن هایی چون نوروزگان،تیرگان،یلدا،سده و...بود. بسیاری از اوقات برگزاری این آداب و سنت ها توسط فاتحان عرب برای ایرانیان ممنوع می باشد (همان گونه که گاه گاه تکلم و نوشتار به زبان پارسی برای ایرانیان در دوران سلطه ی عرب ممنوع بود) اما عنصر ایرانی با هر قیمتی به پا کردن این آداب را بر خود واجب می شمرد: حتی اگر از باور های مهمان ناخوانده ای به نام عرب به آن می افزود ، باز هم از این مهم فروگذار نمی شد و این چنین است که برخی از رسوم تا به امروز برای ما به یادگار مانده اند، چون نوروزگان و یلدا .
در تفکرات مهر پرستی یلدا شب تولد خورشید است .